2N telekomunikace - Mobility Extension

Jak ME funguje?

Příchozí hovory – volání z venku do Vaší kanceláře.

Zákazník Vám volá do kanceláře na pevnou linku, ve stejný okamžik začne zvonit jak pevná linka, tak mobilní telefon. Vy se můžete rozhodnout, na kterém z telefonů hovor přijmete – pokud jste v kanceláři, zvednete pevnou linku, pokud jste mimo, zvednete mobilní telefon. Po přijmutí hovoru na jednom z telefonů, přestane druhý z nich zvonit. V okamžiku přijmutí hovoru se Váš mobilní telefon změní na pevnou linku a Vy máte veškerou volnost při používání funkcí ústředny. Volající nezaznamená žádnou změnu a pro něj je situace stejná, jako kdybyste seděli za svým stolem.

Jaké funkce ústředny můžete využívat?

  • Přesměrování
  • Převzetí hovoru
  • Přepojení
  • Parkování hovorů
  • Hlasovou schránku
  • Druhý hovor
  • Konferenční hovor
  • Obdržení SMS v případě zmeškaného hovoru
  • Hlasové zprávy
  • Další funkce, které Vaše ústředna podporuje

Odchozí hovory – volání z mobilu přes ME ven

Jste na cestě do práce a nebo v pohodlí svého domova a potřebujete zavolat partnerovi do zahraničí. Není nic snadnějšího a levnějšího než vytočit číslo SIM karty, která je uložena v ME. Mobility Extension rozpozná Vaše číslo (které je v ME registrováno) a umožní Vám přístup na ústřednu firmy. Od této chvíle se Váš mobilní telefon chová stejně, jako kdybyste využívali Vaši pevnou linku v kanceláři pro hovor, a to za stejnou cenu.