2N telekomunikace - Mobility Extension

Proč si ME pořídit?

Jaké výhody Vám Mobility Extension přinese?

 • Vysoká mobilita a pohodlí při práci mimo kancelář
 • Mobilní telefon se stává pevnou linkou a získává veškeré funkce ústředny
 • Snížení nákladů na telefonní hovory, zejména při mezinárodních hovorech
 • Méně pokusů a větší komfort při kontaktování spolupracovníků – volám jen jedno číslo bez ohledu na to, zda můj spolupracovník sedí u svého stolu
 • Mobility Extension je náhradou za drahé systémy jako např. DECT, u kterého potřebujete další telefon
 • Udržujete pouze jeden telefonní seznam – ten v mobilním telefonu

ME versus Přesměrování pobočky na mobil

Při Přesměrování pevné linky na mobilní telefon nedochází ke zvonění obou telefonů (zvoní pouze telefon mobilní) a Vy nemůžete využívat funkce ústředny, např. přepojení na kolegu ve firmě. Přesměrování navíc klade důraz na Vaši disciplinovanost, neustále musíte zapínat a vypínat tuto funkci, což ve skutečnosti v 90 % situací neděláte. Další nevýhodu jsou vysoké náklady s Přesměrováním spojené, jelikož dochází pouze k předání hovoru na mobil, a tím platíte hovor z pevné linky na mobilní telefon (VTS – GSM).

Co Přesměrování neumožňuje:

 • zvoní pouze jeden telefon – mobilní (při aktivaci) nebo pevná linka (při zrušení)
 • musíte neustále zapínat a vypínat přesměrování, pokud odcházíte od stolu
 • hovor nemůžete přepojit na jinou linku ve firmě
 • hovor je zpoplatněn jako volání z pevné linky na mobilní telefon, zvyšují se Vám tedy náklady na telefonní hovory

ME versus funkce Follow Me (Následuj mne)

Při funkci Follow Me dochází ke zvonění obou telefonů (tedy výhoda oproti Přesměrování) a Follow Me stejně jako ME šetří peníze, jelikož se jedná o hovor GSM – GSM.

Co Follow Me neumí:

 • hovor nemůžete přepojit na jinou linku
 • nemůžete využívat žádnou z dalších funkcí ústředny

ME versus DECT

Pokud se rozmýšlíte pro nákup DECT telefonů, berte v úvahu vysoké pořizovací náklady (často více než 2× vyšší) a omezený územní dosah, na kterém DECT telefony fungují. Pokud Vás zastihne hovor na cestě do práce nebo mimo dosah DECT telefonů, hovor ztrácíte a dochází k časové prodlevě a zvýšení nákladů na volání zpět.

Jaké jsou nevýhody v použití DECT telefonů:

 • velká investice do hardwaru – telefonů a rozvaděčů
 • limitovaný dosah maximálně do několika set metrů
 • musíte s sebou nosit 2 telefony – DECT a mobilní telefon
 • musíte udržovat 2 telefonní seznamy – v DECTu a v mobilním telefonu
 • DECT má limitované funkce oproti mobilnímu telefonu