2N telekomunikace - Mobility Extension

Ptejte se

Co je Mobility Extension?

Mobility Extension je funkce, která změní Váš mobilní telefon v pevnou linku v kanceláři a umožní Vám využívat všechny funkce ústředny, jako např. přepojení hovoru na Vašeho kolegu v kanceláři. Mobilní telefon zvoní vždy s pevnou linkou a je zcela na Vás, na kterém z telefonů hovor přijmete. Navíc, díky ME lze výrazně ušetřit na volaní do zahraničí z mobilního telefonu.

Jaký je rozdíl mezi ME a přesměrováním na mobil?

Při přesměrování pevné linky na mobilní telefon nedochází ke zvonění obou telefonů (zvoní pouze telefon mobilní) a uživatel nemůže využívat funkce ústředny, např. přepojení na kolegu ve firmě. Přesměrování je i velmi nákladné, jelikož při přesměrování dochází pouze k předání hovoru na mobil a tím platíte hovor z pevné linky na mobilní telefon (VTS-GSM).

Jaké služby telefonní ústředny může uživatel ME využívat ve svém mobilním telefonu?

Mobility Extension Vám umožní využívat všech funkcí, které Vaše ústředna podporuje jako např. přepojení hovoru. Zákazník Vám volá na pevnou linku v momentě, kdy jste mimo kancelář a Vy hovor přijmete na mobilním telefonu. Zjistíte, že hovor je určen pro Vašeho kolegu a jednoduše přepojíte hovor z mobilního telefonu na pevnou linku Vašeho kolegy, který právě sedí za svým stolem (pokud je mimo kancelář, má možnost hovor přijmout též na mobilním telefonu). Další výhody jsou např. druhý hovor, konferenční hovor nebo hlasová schránka.

Mohu ME kdykoliv vypnout?

ANO. Z Vašeho mobilního telefonu zavoláte na číslo ME a zadáte kód pro vypnutí. Pro zpětnou aktivaci uděláte to samé. Je to velice jednoduché a Vy můžete ME zapnout či vypnout z mobilního telefonu, ať jste kdekoliv.

Co když zmeškám hovor na mobilu? Jak poznám, kdo mi volal?

Pokud Vám někdo volá a vy nepřijmete hovor ani na pevné lince ani na mobilním telefonu, Mobility Extension pošle SMS na Vaše mobilní číslo s informací o zmeškaném hovoru a čase zmeškání a také s číslem volajícího.

Co se stane, pokud přijmu hovor na mobilním telefonu a někdo další se mi snaží dovolat?

Přijmete-li hovor z ME na mobilním telefonu a někdo další se Vám snaží dovolat, volající uslyší obsazovací tón v případě, že nemáte aktivovánu druhou linku. Pokud ji aktivovanou máte, můžete druhý hovor přijmout či odmítnout a nebo mezi hovory přepínat (v případě, že Váš mobilní telefon tuto službu podporuje).

Jaká je ochrana proti zneužití při volání přes ME do zahraničí?

Zneužití této funkce je vyloučené, jelikož ověřování uživatele při volání do Mobility Extension probíhá ve dvou fázích a tím je zajištěna dvojí ochrana proti zneužití.

Kolik ušetřím při volání z mobilu do zahraničí přes ME?

Při volání z mobilního telefonu do zahraničí přes ME je možné ušetřit až 90% z ceny hovoru.

Kolik ušetřím při volání z mobilu do pevných sítí?

Při volání z mobilního telefonu přes ME do pevných sítí je možné ušetřit až 60% z ceny hovoru.

Proč dát přednost ME před obyčejným přesměrováním?

ME má oproti přesměrování řadu výhod:

  • současné zvonění na pevné lince i na mobilu
  • nemusí neustále zapínat a vypínat přesměrování
  • hovor může být přepojen na jinou linku
  • úspora nákladů, jelikož při použití ME se jedná o hovor GSM-GSM
  • může volat přes ME do zahraničí (další úspora nákladů)

Proč si ME pořídit?

ME je pro Vás velkou konkurenční výhodou - Vaši zákazníci se Vám dovolají vždy a Vy tím neztrácíte důležité zakázky. Nemusíte se obávat zneužití Vašeho mobilního čísla, jelikož na své vizitce můžete udávat pouze číslo pevné linky a stejně přijímat hovory na mobilu. Navíc Vám ME přinese další výhody, které ocení každý člověk pohybující se často mimo kancelář.